Giới thiệu về Nhà Sách Động Lực

Giới thiệu về Nhà Sách Động Lực

Nhà sách động lực, sáng tạo, hành động – Sachdongluc.com được thành lập với niềm tin tạo nên tri thức mới. Thông qua việc giới thiệu, cung cấp các đầu sách: động lực, sáng tạo, hành động. SachDongLuc mong muốn trao nhiều giá trị tới cho cộng động thanh niên Việt Nam tại thời kì công nghệ 4.0.